Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2014

22:52
8682 d962
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

January 25 2014

donu
23:56
9723 75cd 500
Sponsored post
soup-sponsored
04:52

January 10 2014

donu
23:15
7582 6384 500
donu
23:13
7184 aaf1
Formal Smokeout 
donu
23:13
6854 b572 500
Reposted frompeper peper viablueberries blueberries
donu
23:11
w każdej chwili chcę być 
lekiem na Twe noce niespokojne.
— Paluch .
Reposted fromtocoulotne tocoulotne viajajebie jajebie
donu
23:11
5474 523f 500
Reposted fromeazyi eazyi viajajebie jajebie
donu
23:09
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
donu
23:09
2783 c4e9
nie lubię.
Reposted fromwerterowska werterowska viacytaty cytaty
donu
23:09
7771 274b
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaRedowskaa Redowskaa
donu
23:09
4053 2fd0
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaRedowskaa Redowskaa
donu
23:09
Myślisz, że jak się budzisz rano, dzień wczorajszy się nie liczy. Tylko że ten dzień jest właśnie wszystkim, co się liczy. No bo co? Życie składa się z dni. Z niczego innego. Możesz myśleć, że uciekniesz, zmienisz nazwisko i nie wiadomo, co jeszcze. Że zaczniesz od początku. A potem pewnego ranka się obudzisz i patrząc w sufit, będziesz się zastanawiała, kto tam leży.
— To nie jest kraj dla starych ludzi, Cormac McCarthy
Reposted fromolewka olewka viaRedowskaa Redowskaa
donu
23:08
donu
23:08
Czy kiedykolwiek płakaliście bez powodu? Z samej bezsilności?
— tumblr
Reposted fromodmienna odmienna viaRedowskaa Redowskaa
donu
23:08
5702 b79a
Reposted fromsoeasy soeasy viaRedowskaa Redowskaa
donu
23:08
Każde głębsze uczucie prowadzi do cierpienia. Miłość bez cierpienia nie jest miłością.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
donu
23:07

W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted fromsilkydreams silkydreams viamisieq misieq
donu
23:07
6334 ea08
necessarily.
Reposted fromzenibyja zenibyja
donu
23:06
7687 35d9
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viaobliviate obliviate
23:06
7147 21ef 500
Reposted fromiamdreamer iamdreamer viaobliviate obliviate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...